ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Το Θεολογικό μήνυμα της ημέρας από το Λογοτεχνικό περιβόλι της Ρένας Γ. Τζωράκη© σήμερα 3-7-2018.

1:50 π.μ. Ρένα Τζωράκη -Μανουκάκη 0 Comments


Πολέμησε για να ζεις κάτω από την χάρη του Θεού και
όχι δεμένος με νομικίστικα ή θρησκευτικά δεσμά!
Πολέμησε για την χαρά σου, την ειρήνη σου!
Πρέπει να αγωνιστούμε τον καλόν αγώνα της πίστης!
Κι’ αυτό σημαίνει, ανδρίζου, μην εγκαταλείπεις και
προ πάντων εμπιστεύσου τον Θεό διότι Εκείνος μάχεται
για εσένα και μαζί σου.


 Η αληθινή Χριστιανική Εκκλησία των τελευταίων ημερών θα είναι:
και θέλω δώσει εις αυτούς καρδίαν μίαν και οδόν μίαν, διά να με φοβώνται πάσας τας ημέρας, διά το καλόν αυτών και των τέκνων αυτών μετ' αυτούς·
Ιερ. 32:39
  
Συνέχισε να προχωράς μπροστά με πίστη ώστε να μπορείς
να απολαύσεις τα θαυμαστά σχέδια που ο Θεός έχει
προετοιμασμένα για εσένα.
“Διότι εγω γνωρίζω τας βουλάς τα οποία βουλεύομαι
περί υμών, λέγει ο Κύριος, βουλάς ειρήνης και ουχί
κακού, δια να δώσω εις υμάς το προσδοκώμενον τέλος”
(Ιερ.29:11)
Ακούστε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας Χριστιανών Ελλάδος.
Μιαν άλλη διάσταση και στάση ζωής αληθινή και χριστιανική:
Το πρόγραμμα του ραδιοφώνου για σήμερα 3-7-2018

0 σχόλια: