Το ποίημα της μέρας

«Τριαντάφυλλα στο Παράθυρο» του ΑΝΔΡΕΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ

6:31 μ.μ. Ρένα Τζωράκη -Μανουκάκη 0 CommentsΤο κείμενο που ακολουθεί είναι :
(από την Yψικάμινο, Άγρα 1980)

Σκοπός της ζωής μας δεν είναι η χαμέρπεια. Yπάρχουν απειράκις ωραιότερα πράγματα και απ' αυτήν την αγαλματώδη παρουσία του περασμένου έπους. Σκοπός της ζωής μας είναι η αγάπη. Σκοπός της ζωής μας είναι η ατελεύτητη μάζα μας. Σκοπός της ζωής μας είναι η λυσιτελής παραδοχή της ζωής μας και της κάθε μας ευχής εν παντί τόπω εις πάσαν στιγμήν εις κάθε ένθερμον αναμόχλευσιν των υπαρχόντων. Σκοπός της ζωής μας είναι το σεσημασμένον δέρας της υπάρξεώς μας.0 σχόλια: